ดาวน์โหลดฟรี! ข้อสอบ Gat Pat ครั้งที่ 1/2552

ข้อสอบ Gat Pat

ข้อสอบ Gat Pat

ข้อสอบ Gat Pat มี.ค.52 มาให้ดาวน์โหลดกันแล้ว ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับจริงที่ทาง สทศ. ได้นำมาอัพเดทบนหน้าเว็บไซต์ จะได้นำมาทบทวน และฝึกทำบ่อยๆจะได้แม่นในการสอบ ^^

ข้อสอบ gat pat ครั้งที่ 1/2552  คลิกดาวน์โหลด >>> gat ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1
ข้อสอบ gat pat ครั้งที่ 1/2552  คลิกดาวน์โหลด >>> gat ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2
ข้อสอบ gat pat ครั้งที่ 1/2552  คลิกดาวน์โหลด >>> pat 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ข้อสอบ gat pat ครั้งที่ 1/2552  คลิกดาวน์โหลด >>> pat 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ข้อสอบ gat pat ครั้งที่ 1/2552  คลิกดาวน์โหลด >>> pat 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ข้อสอบ gat pat ครั้งที่ 1/2552  คลิกดาวน์โหลด >>> pat 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
ข้อสอบ gat pat ครั้งที่ 1/2552  คลิกดาวน์โหลด >>> pat 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ข้อสอบ gat pat ครั้งที่ 1/2552  คลิกดาวน์โหลด >>> pat 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
ข้อสอบ gat pat ครั้งที่ 1/2552  คลิกดาวน์โหลด >>> pat 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
ข้อสอบ gat pat ครั้งที่ 1/2552  คลิกดาวน์โหลด >>> pat 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
ข้อสอบ gat pat ครั้งที่ 1/2552  คลิกดาวน์โหลด >>> pat 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
ข้อสอบ gat pat ครั้งที่ 1/2552  คลิกดาวน์โหลด >>> pat 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
ข้อสอบ gat pat ครั้งที่ 1/2552  คลิกดาวน์โหลด >>> pat 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
ข้อสอบ gat pat ครั้งที่ 1/2552  คลิกดาวน์โหลด >>> pat 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

หมายเหตุ : โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวาเลือกบันทึกได้เลยนะคะ

ข่าวการศึกษา , รับตรง 58 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ , ทรงผมรับปริญญา , คําไวพจน์