ข้อสอบ ก.พ. 57 ตัวอย่างข้อสอบ ออนไลน์ จาก ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. 57 ตัวอย่างข้อสอบ ออนไลน์ จาก ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. 57

ก.พ. จัดทำตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ก. แบบออนไลน์ สามารถ
คลิกลงทะเบียน เพื่อทดสอบได้แล้วตั้งแต่บัดนี้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดทำตัวอย่างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ซึ่งสำนักงาน ก.พ. นำมาให้ผู้สมัครสอบได้ทดลองทำสอบ โดยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา

 

ทดลองทำข้อสอบ ก.พ. 2557 ออนไลน์

ocsc_quiz_56

ตัวอย่างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. 57 ออนไลน์ จากสำนักงาน ก.พ.

ตัวอย่างแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย

>>เริ่มทำแบบทดสอบ<<

 

 

ที่มา: kapook