แนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ แจกแนวข้อสอบ ก.พ. 2557

สอบ กพ 2557 แนวข้อสอบ กพ 2557 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ สำหรับ ภาค ก ก.พ. ประจำปี 2557

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ แจกแนวข้อสอบ ก.พ. 2557

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ

บทที่1 Article: a, an, the คำศัพท์
บทที่2 Simple Present Tense กริยาช่วย to be, to have, to do คำศัพท์
บทที่3 Simple Pat Tense คำศัพท์
บทที่4 Present Continuous Tense กริยาช่วย should, ought to คำศัพท์
บทที่5 Past Continuous Tense คำศัพท์
บทที่6 Present Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense
กริยาช่วย can, be able to, may คำศัพท์
บทที่7 Past Perfect Tense , Past Perfect Continuous Tense คำศัพท์
บทที่8 Future Simple Tense, กริยาช่วย must, have to คำศัพท์
บทที่9 Adjective คำศัพท์
บทที่10 Comparison of Adjectives and Adverbs คำศัพท์
บทที่11 Conditional Clauses คำศัพท์
บทที่12 Subjunctive Clauses คำศัพท์
บทที่13 Modals, Auxiliary Verbs, Helping Verbs ไฟล์1,ไฟล์2

แนวข้อสอบ ก.พ. 2557 ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ กพ  คลังรวม >> แนวข้อสอบ กพ << ทั้งหมด คลิก !!  แนวข้อสอบ กพ

ติวข้อสอบ กพ  คลังรวม >> ติวข้อสอบ กพ << ทั้งหมด คลิก !!  ติวข้อสอบ กพ

ที่มา: phrae2

คลังแนวข้อสอบ กพ  ,แจก แนวข้อสอบ กพ ,แนวข้อสอบ กพ ,แนวข้อสอบ กพ ภาค ก.  , แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ,แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ,โหลด แนวข้อสอบ กพแนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ , ก.พ. ภาษาอังกฤษ