ใครจะได้ครองตำแหน่ง! Freshy Boy Girl & Miss Queen 2018 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประกวด MBS Freshy Boy Girl & Miss Queen 2018 E’San Indy Freshy MBS มีทั้ง Boy ตัวแทนของผู้ชาย Girl ตัวแทนของผู้หญิง และ Miss Queen ตัวแทนของนักศึกษาเพศทางเลือก ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.   

*นาทีสุดท้าย! โหวตได้ถึง  17 สิงหาคม 2561 เวลา 24.00 น. *

–  กด Like มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
–  กด Share มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน ( แชร์พร้อมตั้งสาธารณะแคปหน้าจอแล้วคอมเม้นท์ใต้รูป )

ผู้เข้าประกวดเฟรชชี่ชาย Freshy Boy

B1 นายธีรภัทร์ ภูมี น้องแฟรงค์
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B2 นายจิกเซล เกเลค น้องจิกเซล
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B3 นายบุญญฤทธิ์ คำไล้ น้องตะกร้อ
สาขาการบัญชี
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B4 นายธันเทพ พยัคมะเริง น้องโฟม
สาขาการจัดการ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B5 นายนนทิวัฒน์ พลคำมาก น้องฟิล์ม
สาขาการตลาด
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B6 นายธีรฉัตร แผ่นผา น้องโจอี้
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B7 นายคุณัช นามพลแสน น้องคิม
สาขาการบริหารการเงิน
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้เข้าประกวดเฟรชชี่หญิง Freshy Girl

G1 นางสาวพิมพ์ลภัส เกียรติมณีศรี น้องพิมพ์
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G2 นางสาวนิธินา ธีรสุวรรณ น้องมุก
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G3 นางสาวศิริวรรณ กิ่งแก้ว น้องแบม
สาขาการบัญชี
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G4 นางสาวกานต์พิชชา บางทราย น้องมะปราง
สาขาการจัดการ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G5 นางสาวอาทิตตยา ศุภกิจ น้องปิ่น
สาขาการตลาด
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคา

G6 นางสาวกนกพร ใจอดทน น้องกวาง
สาขาเศรษฐศาสตร์ธรกิจ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G7 นางสาวนภัส ชมจูมจัง น้องเจน
สาขาการบริหารการเงิน
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G8 นางสาวพรสุดา ทนุกิจ น้องแกรนด์
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้เข้าประกวดเพศทางเลือก Miss Queen

Q2 นายวัชรกรณ์ กางนอก น้องกุ๊กไก่
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Q3 นายวราเชษฐ์ ภูชมศรี น้องซูชิ
สาขาการบัญชี
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Q5 นายอชิรวิชญ์ มอญขาม น้องเพียว
สาขาการตลาด
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Q8 นายนนทวัฒน์ คำกอง น้องป้อมยาม
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพจาก: MBS Freshy

ข้อมูลที่มา : campus-star.com

TEEN NEWS
- 2018-08-16 9:49:52 โพสต์โดย : fonnie คนดู 647 คน