ดาวเดือน มช. แฟชั่นของ ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน มช. ในคอนเซป กล้าคิดชีวิตมีพลัง

ดาวเดือน มช.

ประกวดดาว-เดือน มช. แนวคิด “THE MIGHT กล้าคิด ชีวิตมีพลัง (TWIN)” ซึ่งเมื่อวันที่ 28 ต.ค เพจสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปล่อยรูปภาพแฟชั่นของผู้เข้าประกวดดาวเดือน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคณะต่างๆ ทั้ง 21 คณะ ออกมาให้ชมกัน ซึ่งบอกได้เลยว่า สวย เป๊ะ ปัง มาก

ดาวเดือน มช.

คณะมนุษยศาสตร์

 

B01 นายคุณานนท์ รอดไพฑรูย์ (โดม)

G01 นางสาวณัฐธภรณ์ ศึกษา (พลอย)

คณะศึกษาศาสตร์

 

B02 นายอภิวิชญ์ ครัดทัพ (กอนดา)

G02 นางสาวอารวรรณ จันทร์สม (อุ๊บอิ๊บ)

คณะวิจิตรศิลป์

 

B03 นายฉัตรเฉลิม พัวพรสรรค์ (เจลลี่ดึ๋งๆ)

G03 นางสาวอรจิรา คำปวน (กรอรัมเปิง)

คณะสังคมศาสตร์

 

B04 นายวิทวัส ฝั้นอิ่นแก้ว (ไผ่)

G04 นางสาวธัญชนก นิลพัฒน์ (แกร็บ)

คณะวิทยาศาสตร์

 

B05 นายรัฐพงศ์ เดชบำรุง (บาส)

G05 นางสาวพิมพ์ลภัส ทองสุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

B06 นายศักดิ์สิทธื์ แสนชัชวาล (เจมส์)

G06 นางสาวอเล็กซานดร้า แฮงกี่ (ซินดี้)

คณะแพทยศาสตร์

 

B07 นายพลธวัฒน์ ศิริรัตนากูล (พล)

G07 นางสาวนภสร ตรียะประเสริฐ (แองเจิ้ล)

คณะเกษตรศาสตร์

 

B08 นายภูวนาถ แซ่หย่อ (ฝาจื้อ)

G08 นางสาวธิดารัตน์ สองเมือง (น้ำตาล)

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

B09 นายณัฐตพงศ์ อังคสุวรรณ (เวฟ)

G09 นางสาวหรรษมน รัตนนิรมลสกุล (หลิว)

คณะเภสัชศาสตร์

 

B10 นายภูเบศ รังรองรจิตภูมิ (พีพี)

G10 นางสาวสุพานันท์ การเวกปัญญาวงศ์ (นิโจ)

คณะเทคนิคการแพทย์

 

B11 นายณัฐชนนท์ โนภีระ (ภูมิ)

G11 นางสาวกรชวัล ประทุมวัน (ครีม)

คณะพยาบาลศาสตร์

 

B12 นายอนุศิษฎ์ กระทุ่ม (โอม)

G12 นางสาวธัญวรัตน์ เสียงใส (ชีวา)

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

 

B13 นายคุณานนต์ อยู่บู่ (กาย)

G13 นางสาววิวรรธณี จันทรบุตร (ขิง)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

B14 นายกิตตินันท์ สันกว๊าน (ต๊อก)

G14 นางสาวญาณิศา พรสุรีมาศ (พลอย)

คณะบริหารธุรกิจ

 

B15 นายชญานิน ปัญญากร (นิวส์)

G15 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดวงแสงทอง (ฟ้า)

คณะเศรษฐศาสตร์

 

B16 นายโอลิเวอร์ เออร์เรอร์แมน (โอลิเวอร์)

G16 นางสาวดาริน มาเกล (ดาริน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

B17 นายธีรยุทธ ปันทนันท์ (ฟีฟ่า)

G17 นางสาวจินต์จุฑา เมษะมาน (มิรัน)

คณะการสื่อสารมวลชน

 

B18 นายวีรวัฒน์ บุญธรรม (นัท)

G18 นางสาวเก้ากันยา ประเทศรัตน์ (เก้า)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

B19 นายภูมิณย์ พันธ์เชย (ภูภูมิ)

G19 นางสาวเขมิกา หินหนุน (เฟิร์นเฟิร์น)

คณะนิติศาสตร์

 

B20 นายศุทธิเกียรติ แก้วตรีวงษ์ (แก๊ป)

G20 นางสาวกันตินันท์ เสมอภพ (พลอย)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 

B21 นายวสุพล ภานุพินทุ (ตาว)

G21 นางสาวสโรญา ขัดแดง (ฟอยด์)

ภาพ : เพจสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวที่มา : campus-star.com

TEEN NEWS
- 2018-11-1 11:53:07 โพสต์โดย : fonnie คนดู 577 คน