“แม็กซ์ พับลิชชิ่ง” นำเสนอการผจญภัยของสองชีวิต กับหนังสือแปล “ผม แมว และการเดินทางของเรา”

“แม็กซ์ พับลิชชิ่ง” นำเสนอการผจญภัยของสองชีวิต กับหนังสือแปล

“ผม แมว และการเดินทางของเรา”

 ผม แมว และการเดินทางของเรา

“Maxx Publishing” (แม็กซ์ พับลิชชิ่ง) ในเครือโมโน กรุ๊ป ได้นำเสนอเรื่องราวการผจญภั ยของสองชีวิตระหว่างคนกับแมวที่ จะเปลี่ยนแปลงโลกของทั้งคู่ ไปตลอดกาล ภายใต้ชื่อ “ผม แมว และการเดินทางของเรา (The Travelling Cat Chronicles)” ผลงานการเขียนของ ฮิโระ อาริคาวะและแปลไทยโดย ปิยะวรรณ 
ทรัพย์สำรวม

โดยเนื้อเรื่องจะเป็นการบอกเล่า เรื่องราวของ “ซาโตรุ” ชายหนุ่มจิตใจดีที่ใส่ใจคนรอบข้ าง ที่ได้รับแมวจรจัดมาเลี้ยง และตั้งชื่อว่า “นานะ” ซึ่งทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกั นมาตลอดตามประสาคนกับแมว จน 5 ปีต่อมา ซาโตรุ
ขับรถพานานะออกเดินทาง พร้อมฝากวานให้เพื่อนเก่ าของเขาช่วยเลี้ยงนานะ หรือหาเจ้าของใหม่ให้นานะนั่ นเอง แต่ด้วยความผูกพันทำให้นานะไม่ อยากให้เขาทิ้งมันไปไหน นานะอยากจะเป็นแมวของซาโตรุเท่ านั้น เรื่องราว
การผจญภัยของทั้งคู่แปรเปลี่ ยนเป็นมิตรภาพอันลึกซึ้ง ขณะเดียวกันก็สะท้อนความเปล่ าเปลี่ยวของชีวิตคนออกมาด้วย แต่ไม่ว่าชีวิตคนเราจะเศร้าแค่ ไหน การปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก แม้จะเป็นแค่สิ่งเล็กๆ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงให้ทุกชีวิ ตนั้นดีขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตคนหรือแมวก็ ตาม

ติดตามหนังสือ “ผม แมว และการเดินทางของเรา (The Travelling Cat Chronicles)”จำนวน 358 หน้า ราคา 379 บาท โดย “Maxx Publishing” (แม็กซ์ พับลิชชิ่ง) ได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่ วประเทศ