ผลสำรวจ เด็กไทย ติดสมาร์ทโฟนชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกม

ผลสำรวจ เด็กไทย ติดสมาร์ทโฟนชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกม

กรุงเทพโพลล์” โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กๆเนื่องในโฮกาสวันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค. เรื่อง “เด็กไทยรุ่นใหม่ หัวใจสมาร์ทโฟน” โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,052 คน พบว่า เด็กไทยในปัจจุบันเล่นสมาร์ทโฟ /ไอแพด ถึงร้อยละ 96.7 โดย ร้อยละ 74.8 ระบุ เป็นเครื่องของตัวเอง และร้อยละ 21.9 เป็นเครื่องของพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีเพียงร้อยละ 3.3 เท่านั้นที่ ไม่ได้เล่นสมาร์ทโฟน/ไอแพด ด้วยเหตุผล พ่อแม่ไม่ให้เล่น ไมมีอุปกรณ์ และไม่ชอบเล่น เป็นต้น

ทั้งนี้เด็กๆ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.7 ระบุใช้สมาร์ทโฟ ไอแพดเพื่อดูหนัง ฟังเพลง รองลงมาร้อยละ 78.5 ระบุ ใช้เพื่อเล่นเกม และ ร้อยละ 45.2 ใช้เพื่อหาข้อมูล ความรู้ประกอบการเรียน ส่วนการใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟน/ไอแพด ของเด็กๆ นั้น ร้อยละ 37.0 ระบุประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน, ร้อยละ 23.6 ประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน และร้อยละ 11.6 ประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน

นอกจากนี้ พบว่า เด็ก ๆส่วนใหญ่ถึง ร้อยละ 66.1 ระบุใช้สมาร์ทโฟน/ไอแพด เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ในด้านการติดต่อสื่อสาร แจ้งเหตุ บอกเหตุได้อย่างรวดเร็ว รองลงมาร้อยละ 53.5 ระบุ ได้เห็นหน้าตากันโดยการคุยผ่านวีดีโอคอล และร้อยละ 37.9 ระบุ พูดคุยพร้อมกันได้ทีละหลายๆคน

ข่าวที่มา : innnews

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

5 อันดับ อาชีพในฝันของเด็กไทย ปี 25625 อันดับ อาชีพในฝันของเด็กไทย ปี 2562

TEEN NEWS
- 2019-01-12 1:48:07 โพสต์โดย : fonnie คนดู 156 คน