เปิดตัว “ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” พร้อมลงงานบอล 73

เปิดตัว “ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” พร้อมลงงานบอล 73

งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ ครั้งที่ 73 นอกจากการแข่งฟุตบอล กิจกรรมแปรอักษรของสแตน งิ้วล้อการเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวธรรมศาสตร์ เชียร์ลีดเดอร์ ดัมเมเยอร์ – คฑากร ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และยังมี ตัวแทนนักศึกษาในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดรัมเมเยอร์
เฟรช จิรัชญา โกสินทรานนท์
วิทยาลัยนวัตกรรม ชั้นปีที่ 2

พิม พิมพ์ลภัส จึงสุระ
คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

หวาน ชนนันท์ เลิศปัญญาพรชัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 3

ออมสิน ณัฐรัตน์ ภาภิรมย์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2

จินนี่ ขวัญลักษณ์ ทิวาอานนท์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

 

ผู้อัญเชิญฯ ฝ่ายหญิง
เฟย์ ศิริภัสสร อุบลรัตน์
วิทยาลัยนวัตกรรม ชั้นปีที่ 1

ออม สุชญา พุฒิวิญญู
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

เจด ศลิษา มาเซียค
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 3

บุญ จิดาภา กาญจนศุภวงศ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้นปีที่ 3

ปันปัน อรญา สมบัติเจริญนนท์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 3

 

ผู้อัญเชิญฯ ฝ่ายชาย

เอี่ยว ธรรศ มานะพันธานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้นปีที 2

เอก ชินภัทร์ ตันวัฒนะพงษ์ช
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 4

กาย อัตถนันท์ แจ่มปรีชา
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ดิว นิติกร ปานคร้าม
คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที 4

มะตูม ถิรรัช สุขภุมรินทร์
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ภาพ :Thammasat University Ambassador – TUAM

ข้อมูลที่มา : sanook

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ