ขอเชิญร่วมส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิล โครงการ”หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

ขอเชิญร่วมส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิล โครงการ”หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญร่วมส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิล โครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”
สามารถส่งได้ที่ :
-อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ประตู 6
-อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ประตู 1 กับประตู 3
-ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

สนใจร่วมเป็นเครือข่ายตั้งจุดรับกล่อง และประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้ร่ม “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” เชิญสมัครเป็นอาสาหลังคาเขียว รายละเอียดได้ที่ www.greenroof.in.th และ www.big.co.th

ข่าวที่มา :  billionnews99 , Thaigreenroof

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ