ตร. รับมือ นักเรียนนักเลง ตีกันรับเปิดเทอม ใส่กันเมื่อไร พ่อแม่ มีความผิดด้วย !

ตร. รับมือ นักเรียนนักเลง ตีกันรับเปิดเทอม ใส่กันเมื่อไร พ่อแม่ มีความผิดด้วย !

ภาพ : ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น

16 พฤษภาคม 2562 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งเตรียมความพร้อมและป้องกันเหตุนักเรียน นักศึกษา ทะเลาะวิวาทกันในช่วงเปิดภาคเรียน เนื่องจากช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นต้นไป เป็นช่วงเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เสี่ยงต่อการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป

โดย พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ได้สั่งการไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาล, กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 ให้เตรียมความพร้อมและป้องกันเหตุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้…

1. เพิ่มความเข้มมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยสั่งการไปแล้ว เช่น จัดทำข้อมูลจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม หรือจุดที่มักจะเกิดเหตุเป็นประจำ จัดทำข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรคอยประสานงานกับสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด จัดสายตรวจเฝ้าระวัง และเพิ่มความถี่ออกตรวจตราบริเวณสถานศึกษา ป้ายรถประจำทาง ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ล่อแหลมอย่างสม่ำเสมอ

2. หากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น และดำเนินการอย่างเฉียบขาดในทุกฐานความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งนำพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาบังคับใช้กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

3. มอบหมายให้รองผู้บัญชาการ และรองผู้บังคับการ ที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามและหัวหน้าสถานี ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

 

ข่าวที่มา : Kapook