คาถาช่วยสอบ ท่องเสริมความมั่นใจในการสอบ

รวมคาถา ทำข้อสอบ ที่พึ่งทางใจ  เป็นคาถาที่ใช้เสริมความมั่นใจในการท่องจำ อ่านหนังสือก่อนไปสอบ

4 คาถาช่วยสอบ ท่องเสริมความมั่นใจในการสอบ

คาถาพระอินทร์
“สหัสสเนตโต เทวินโต ทิพพจักขุง วิโสทายิ อิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกะวิทู”

คาถานี้ให้ท่อง 1 จบ ก่อนที่จะอ่านหนังสือ และเมื่ออ่านเนื้อหาที่จะใช้จบ ให้ท่องคาถานี้อีก 1 จบ เมื่อเราสามารถจำคาถาได้แล้ว ให้เพิ่มเป็น 5 จบ ช่วงก่อนและหลังอ่านหนังสือ ถ้าทำเป็นประจำ เชื่อว่าจะทำให้ความจำดีขึ้น และสามารถทำข้อสอบได้แม่นยำ

คาถาพระสุนทรีวาณี
“มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะสัมภะวะ สุนทะรีปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนังฯ”

คาถานี้ให้ท่อง 3, 5 หรือ 7 จบ ซึ่งคาถาพระสุนทรีวาณี เป็นคาถาที่พระอาจารย์ที่วัดสุทัศน์ให้สวด บอกว่าเป็นคาถาที่ทำให้จำแม่น โดยส่วนมาจะใช้สวดเวลาพระสงฆ์จะสวดพระไตรปิฎก

คาถาท่องก่อนทำข้อสอบ
ตั้ง นะโม 3 จบ

พานังทา โส สัตถานัง มิโคมัง มิโคมา

เป็นคาถาที่ท่องก่อนเปิดข้อสอบ โดยตอนที่เราท่องคาถา ให้คิดว่าเราต้องทำได้ ต้องสอบได้ ให้กำจัดความคิดที่คิดว่าเราทำไม่ได้ออกไปให้หมด จะช่วยให้เราสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

คาถาช่วยเรียกความมั่นใจให้ห้องสอบ
ตั้ง นะโม 3 จบ

“สหัสสเนตโต เทวินโต ทิพพจักขุง วิโสทายิ”

หลังจากท่องคาถาแล้วให้เปิดกระดาษข้อสอบขึ้นมา ถ้าอ่านแล้วยังรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจว่าทำได้ ให้คว่ำกระดาษลงแล้วท่องคาถาอีก 7 จบ แล้วเริ่มทำความรู้สึกเลย ให้เชื่อในสัญชาตญาณแรกในการตอบคำถาม

ข้อมูลที่มา : Sanook