ร่วมประกวดในโครงการ “มองสิงห์ สร้างศิลป์” ชิงทุนการศึกษา

โครงการ มองสิงห์ สร้างศิลป์

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานภาพถ่ายและภาพวาดร่วมประกวดในโครงการ “มองสิงห์ สร้างศิลป์” สะท้อนมุมมองที่มีต่อ “สิงห์” เพื่อชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัล รวมมูลค่า 4 ล้านบาท เปิดรับผลงานทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2556 ประกาศผลงานรอบแรก ในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2556 และประกาศผลรางวัลในเดือนตุลาคม 2556 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และ ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.singhasq.com/มองสิงห์สร้างศิลป์ ส่งผลงานได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 1003 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-242-4499

โครงการ มองสิงห์ สร้างศิลป์ โครงการ มองสิงห์ สร้างศิลป์ โครงการ มองสิงห์ สร้างศิลป์ โครงการ มองสิงห์ สร้างศิลป์

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 1. ใบสมัคร “มองสิงห์ ผ่านศิลป์” คลิกที่นี่
 2. ใบสมัคร “มองสิงห์ผ่านเลนส์” คลิกที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • โครงการ “มองสิงห์ สร้างศิลป์”
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด โทร. 02-659-2281
 • วริษฐา จัมมวานิชกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 089-780-3169
 • ซาฟีนะห์ ปั่นเทพ ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ โทร.087-498-4656

 

ร่วมประกวดในโครงการ “มองสิงห์ สร้างศิลป์” ชิงทุนการศึกษา, ชิงทุนการศึกษา, ทุนการศึกษา, บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, ประกวด ภาพถ่าย, ประกวด ภาพวาด, มองสิงห์ สร้างศิลป์, มองสิงห์ผ่านเลนส์, สิงห์, สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, โครงการ มองสิงห์ สร้างศิลป์, โครงการ มองสิงห์ผ่านเลนส์

TEEN NEWS
- 2013-07-17 12:12:10 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 2,216 คน