นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฉบับเดือนมิถุนายน 2561วางแผงแล้ว

 

นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฉบับเดือนมิถุนายน 2561วางแผงแล้ว

 

ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฉบับเดือนมิถุนายน 2561 วางแผงแล้ว Big Story: Fake News พิสูจน์ข้อเท็จจริงของข้อมูลข่า วสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวเท็จเกี่ยวกับวั คซีน สงครามข้อมูลเกี่ยวกับโลกร้อน และความเชื่อผิดๆ ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตด้วยวิ ทยาศาสตร์

– Sweat ทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของก ารเกิดเหงื่อ และพบกับวิธีแก้ปัญหากลิ่นเหงื่ อกวนใจจากแพทย์ ที่ได้ผลมากขึ้น

– Space ไขปริศนาชั้นบรรยากาศของดวงอาทิ ตย์ ที่ร้อนแรงกว่าพื้นผิวเบื้องล่า งหลายล้านองศาเซลเซียสไปกับยานสำ รวจสุริยะปาร์กเกอร์ ซึ่งยานจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ถึง 24 รอบ

–  The Human Brain นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันใช้เค รื่องสแกนสมองกับปัญญาประดิษฐ์ ถอดรหัสความคิดที่ซับซ้อนของมนุ ษย์ได้แล้ว ด้วยวธีนี้ อาจทำให้เราควบคุมคอมพิวเตอร์ด้ วยพลังความคิดเพียงอย่างเดียวใน อีกไม่ช้า

และเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกับ Ask Us หลากหลายสาระแห่งโลกวิทยาศาสตร์ ที่รอให้คุณค้นหาคำตอบได้ที่นี่

 

 

สมัครสมาชิกรายปีเดือนนี้  พบกับโปรโมชั่น พิเศษ คลิก subscription@postintermedia.com

อัพเดททุกสาระในอาณาจักรแห่งความรู้ได้ที่  www.facebook.com/SCIENCEILLUST RATEDThailand

นิตยสารไซแอนซ์

ข่าวการศึกษา
- 2018-06-5 11:34:43 โพสต์โดย : fonnie คนดู 387 คน