สรุปยอด ร.ร.ปิดเรียน หนีฝุ่น 60% กระทบนักเรียนเกือบ 5 แสน

สรุปยอด ร.ร.ปิดเรียน หนีฝุ่น 60% กระทบนักเรียนเกือบ 5 แสน

สพฐ. สรุปยอดโรงเรียนในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ปิดเรียน 60% นักเรียนได้รับผลกระทบเกือบ 5 แสน ส่วนโรงเรียนที่ยังต้องเปิดเรียนเพราะติดติวนักเรียนเพื่อสอบโอเน็ต

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สรุปข้อมูลโรงเรียนที่ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากได้รับผลกระทบดังกล่าว ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.2562 พบว่าใน กทม. และ 5 จังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 1,075 โรงเรียน ปิดเรียน 641 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 59.6 มีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ 450,706 คน

สำหรับโรงเรียนที่ยังคงเปิดเรียนอยู่ เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะเข้ารับทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต โดยแบ่งเป็นนักเรียนชั้น ป. 6 จำนวน 24,958 คน ม. 3 จำนวน 73,416 คน และ ม.6 จำนวน 49,034 คน

สำหรับรายละเอียดโรงเรียนในพื้นที่ ใน กทม.และปริมณฑลจำแนกได้ ดังนี้

กรุงเทพฯ
โรงเรียนในความดูแล 156 โรงเรียน

ปิด 156 โรงเรียน
นักเรียนได้รับผลกระทบ 199,698 คน
ในจำนวนนี้มี 86 โรงเรียน เปิดเรียนบางชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กสอบโอเน็ต

นนทบุรี
โรงเรียนในความดูแล 142 โรงเรียน

ปิดเรียน 81 โรงเรียน

นักเรียนได้รับผลกระทบ 48,833 คน
เปิดเรียนเตรียมสอบ 97 โรงเรียน

ปทุมธานี
โรงเรียนในความดูแล 192 โรงเรียน

ปิดเรียน 19 โรงเรียน

นักเรียนได้รับผลกระทบ 12,225 คน
เปิดเรียนเตรียมสอบ 100 โรงเรียน

สมุทรปราการ
โรงเรียนในความดูแล 168 โรงเรียน

ปิดเรียน 110 โรงเรียน

นักเรียนได้รับผลกระทบ 79,842 คน
เปิดเรียนเตรียมสอบ 143 โรงเรียน

นครปฐม
โรงเรียนในความดูแล 303 โรงเรียน

ปิดเรียน 165 โรงเรียน

นักเรียนได้ผลกระทบ 57,818 คน
เปิดเรียนเตรียมสอบ 165 โรงเรียน

สมุทรสาคร
โรงเรียนในความดูแล 114 โรงเรียน

ปิดเรียน 110 โรงเรียน

นักเรียนได้รับผลกระทบ 52,290 คน
เปิดเรียนเตรียมสอบ 83 โรงเรียน

ข่าวที่มา : brighttv

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ