เด็กนักเรียนในสังกัด กทม. กว่า 2.3 หมื่นคน ยังอ่านหนังสือไม่ออก

เด็กนักเรียนในสังกัด กทม. กว่า 2.3 หมื่นคน ยังอ่านหนังสือไม่ออก

16 พฤษภาคม 2562 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 แห่งว่า สำหรับนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย นโยบายระบบการศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่ดูดีทันสมัย นโยบายการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ นโยบายภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร  นโยบายอ่านออก 100 เปอร์เซ็นต์

 

 

โดยในปีการศึกษา 2562 ตั้งเป้าให้นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกทุกคน เนื่องจากความสามารถทางการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นโยบายทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่า จากข้อมูลสำนักการศึกษารายงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัด กทม. ในปี 2561 จำนวน 173,837 คน มีเด็กนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน จำนวน 23,015 คน โดย กทม.จะนำนักเรียนกลุ่มที่มีผลคะแนนการในระดับปรับปรุงมาแก้ไขปัญหาการอ่านด้วยกิจกรรมพัฒนาการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยให้ประเมินการอ่านของนักเรียนกลุ่มนี้ด้วยแบบทดสอบการอ่านรายเดือนของหน่วยศึกษานิเทศก์ เพื่อใช้ผลในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่มา : Kapook