คุณหญิงกัลยา เล็งฟื้น ท่องอาขยาน-สูตรคูณ ช่วยนร.มีสมาธิ

คุณหญิงกัลยา เล็งฟื้น ท่องอาขยาน-สูตรคูณ ช่วยนร.มีสมาธิ

เปิดแนวคิด คุณหญิงกัลยา เล็งฟื้น ท่องอาขยาน-สูตรคูณ ช่วยนร.มีสมาธิ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เริ่มต้นแนวคิดแรกที่มุ่งมั่นให้เป็นรูปธรรมว่า ต้องให้เด็กทุกคนเรียนสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อาจจะเป็นภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น แล้วแต่เลือก และในฐานะที่ตนเป็นนักวิทยาศาสตร์ จึงขอเพิ่ม ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding (โค้ดดิ้ง) ด้วย โดยจะให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเรียนโคดดิ้ง เพื่อเตรียมเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 หรือ 5G ที่เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ บางคนอาจจะมองว่าดิฉันหัวโบราณไปบ้าง แต่การทำสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการท่องบทอาขยาน สูตรคูณ หรือหน้าที่พลเมือง หากให้นักเรียนท่องหลังเลิกเรียน ถือเป็นวิธีการทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายหลังเลิกเรียน เพราะนักเรียนได้ส่งเสียงออกมา สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนคลายเครียด และสนุกกับการเรียนมากขึ้น

ขอบคุณภาพ FB: คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช , และภาพโดย Sasin Tipchai จาก Pixabay

ข่าวที่มา : Workpointnews , เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร