ไม่ผิด ศีลของเณร 4 สามเณร คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่ง ROV

ไม่ผิด ศีลของเณร 4 สามเณร คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่ง ROV

งาน KKU Nong Khai Fair 2019 โครงการสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลนั่นก็คือ การแข่งขันการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ – ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ROV ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในงานนี้ก็ได้แก่ สามเณร 4 รูป ที่เป็นผู้ชนะและรับรางวัลอันดับ 1 ไป

ทางด้าน รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความระบุ “ศีลที่เณรต้องถือ”

-เว้นจากการทำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไป
-เว้นจากถือเอาพัสดุอันเจ้าของมิได้ให้
-เว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์
-เว้นจากการกล่าวเท็จ
-เว้นจากการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
-เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
-เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่นที่เป็นข้าศึก
-เว้นจากการทัดทรงตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอม และเครื่องลูบไล้
-เว้นจากที่นั่งและที่นอนอันสูงและใหญ่
-เว้นจากการรับทองและเงิน

ภาพ :สัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ข่าวที่มา : Sanook

tcas62 onet 62 , แจกแนวข้อสอบ กพ , วันสารทจีน , วันวิทยาศาสตร์