สาวชนเผ่าม้ง ตั้งใจเรียนจนจบปริญญาตรีวิศวะได้สำเร็จ

สาวชนเผ่าม้ง ตั้งใจเรียนจนจบปริญญาตรีวิศวะได้สำเร็จ

อีกหนึ่งตัวอย่างดีๆ ของความอุตสาหะที่ฟันฝ่าความยากลำบากของสาวม้งจังหวัดพะเยา อย่างน้องดา น.ส.ธมลวรรณ แซ่ว่าง สู้ชีวิตด้วยความเพียรจนสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 3.58 ซึ่งเส้นทางชีวิตของเธอไม่ได้สวยงามเหมือนดั่งผลการเรียน

น้องดา เล่าว่า เป็นชนเผ่าม้ง ที่บ้านประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ในครอบครัวมีพี่น้อง 21 คน ซึ่งพ่อมีภรรยา 3 คน โดยตนเองเป็นลูกของแม่คนที่ 2 ซึ่งแม่มีลูก 9 คน ตนเองเป็นคนที่ 6 หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ที่บ้านไม่อยากให้เรียนต่อ ด้วยเป็นลูกผู้หญิงอยากให้แต่งงานมีครอบครัวมากกว่า แต่ด้วยตนเองอยากเรียนหนังสือ “อยากสวมชุดครุย เข้ารับพระราชทานปริญญาจากพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ถ่ายภาพรับปริญญาพร้อมหน้าพ่อแม่ ญาติพี่น้อง” จึงตัดสินใจที่จะหาเงินส่งตนเองเรียน เดินทางจาก จ.พะเยาว์ มาที่กรุงเทพมหานคร เข้าทำงานโรงงานแห่งหนึ่งกับพี่สาว ตลอดระยะเวลา 1 ปี ในโรงงาน คิดเสมอว่า “ต้องเรียนให้สูงที่สุด และต้องนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งทางชนเผ่ายึดอาชีพการปักผ้า” อยากจะเผยแพร่พัฒนาผ้าลายปักให้เป็นที่รู้จักเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหมู่บ้าน

1 ปีกับชีวิตสาวโรงงาน ต้องทำงานกับเครื่องจักรและมีพี่ในที่ทำงานแนะนำให้เรียน จึงตัดสินใจสอบตรงเข้าที่ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อเข้ามาเรียนต้องใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดให้มากที่สุด บริหารเงินที่เก็บระหว่างทำงานในโรงงาน 1 ปี ใช้จ่ายค่าเทอม ค่าหอ และค่าใช้จ่ายประจำวัน เนื่องจากไม่ได้ขอเงินจากทางบ้าน แต่ทุกความสำเร็จย่อมมีอุปสรรคเสมอ เงินที่เก็บไว้ไม่พอใช้จ่าย ซึ่งตอนนั่นเรียนอยู่ปีที่ 2 เทอม 2 จึงตัดสินใจพักการเรียน ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม และรายจ่ายต่าง ๆ มากมาย อยากพักการเรียนเพื่อไปหางานทำ โชคดีที่ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่านทราบเรื่อง อาจารย์ให้ความช่วยเหลือตนเอง และได้โพสต์เรื่องราวของตนเองลงในเฟซบุ๊ก

เมื่อเรื่องราวของตนเองถูกแชร์ มีผู้ใจบุญเมตตาเห็นข่าว ให้ความช่วยเหลือตนเอง ครูวิไลลักษณ์ แสงสีจัน คุณครูที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้ดำเนินเรื่องขอทุนจากกองทุนเสด็จพ่อ ร.5 (เชียงคำ) ให้กับตนเองโดยให้ทุนเทอมละ 12,000 บาท จนสำเร็จการศึกษา ทุนให้เปล่าจากกองทุนพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี และเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เดือนละ 2,200 บาท ซึ่งเงินส่วนนี้ทำให้ตนเองได้กลับมาเรียนอีกครั้ง และบริหารเงินที่ได้โดยใช้จ่ายกับน้องสาวที่เรียนอยู่คณะเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันน้องสาวกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ระหว่างที่ตนเองเรียนรับงานพิเศษจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาทำด้วย งานพิเศษ คือ งานแปลเอกสาร หน้าละ 30 บาท เข้าไปช่วยงานที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยทำเอกสารต่าง ๆ ซึ่งแต่ละวันในมหาวิทยาลัยใช้เงินวันละ 100 บาท จะไม่ให้เกินนี้ ตอนเย็นจะซื้อกับข้าวไปทำกินที่หอพักกับน้องสาว โดยค่าหอพักประมาณ 2,300 บาท “ในห้องไม่มีทีวี ส่วนใหญ่จะยืมหนังสือห้องสมุดมาอ่าน และมีเพียงโน้ตบุ๊กที่ได้รับบริจาคมาจากผู้ใจบุญ ใช้ทำงานทำการบ้านส่งอาจารย์” เวลาว่างวันเสาร์ – วันอาทิตย์ จะใช้ชีวิตอยู่ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 1 ปี จะกลับบ้าน 1 ครั้ง และจะโทรไปหาแม่ 3 ครั้ง / เดือน เพื่อขอกำลังใจจากพ่อแม่

ข่าวที่มา : workpointnews

tcas62 onet 62 , แจกแนวข้อสอบ กพ , วันสารทจีน , วันวิทยาศาสตร์