SaveBCC ออกแถลงการณ์ฉ.3ขู่ชะลอจ่ายค่าเทอม

SaveBCC ออกแถลงการณ์ฉ.3ขู่ชะลอจ่ายค่าเทอม

องค์กรปกป้องโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หรือที่รู้จักในนาม SAVE BCC  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะครู บางส่วน ออกแถลงการณ์ครั้งที่ 3 ระบุว่า “ช่วงเวลาที่ผ่านมา “องค์กร Save BCC” ได้เสนอข้อเรียกร้องในแถลงการณ์ฉบับที่ 1 และ 2 ต่อ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มน.วิศาลมหชวโรจน์ และ รักษาการผู้จัดการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยดร.บรรจง ชมภูวงศ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และ 1 กันยายน 2562 ตามลำดับเพื่อเรียกร้องให้สภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขปัญหาการดำเนินการอย่างไม่เป็นธรรม แก่บุคลากรคนสำคัญของโรงเรียนที่เกิดขึ้นไม่ว่าข้อเรียกร้องนั้น จะเป็นข้อเรียกร้องจาก ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียนปัจจุบันซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หรือ กระทั่งคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐก็ตาม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและสภาคริสตจักรในประเทศไทย กลับหลบเลี่ยงการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะและเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องที่ผ่านมาทั้งหมด อีกทั้งยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความประสงค์จะแก้ไขความอยุติธรรมดังกล่าวให้ดีขึ้นแต่อย่างไร การกระทำดังกล่าวนั้นได้ทำลายความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ต่อกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและรักษาการผู้จัดการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จากสังคมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อย่างสิ้นเชิง

องค์กร Save BCC ในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบันมีความเห็นร่วมกัน ถึงการดำเนินการคัดค้าน และแสดงออกถึงความไม่ไว้วางใจต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชุดปัจจุบันซึ่งมี มน.วิศาลมหชวโรจน์ เป็นประธาน และมีดร.บรรจงชมภูวงศ์ เป็นรักษาการผู้จัดการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโดยจะชะลอการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นี้ จนกว่าจะได้รับการตอบสนองหรือคำชี้แจงต่อข้อเรียกร้องทั้งหมดตามแถลงการณ์ฉบับที่1 และฉบับที่2 และจะดำเนินการเคลื่อนไหวทุก ๆ ช่องทาง เพื่อแสดงพลังและผลักดันข้อเรียกร้องของประชาคม BCC ต่อไป

ด้วยความรักในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคุณครูและลูกหลานนักเรียนปัจจุบันของพวกเรา”

ข่าวที่มา : innnews

tcas62 onet 62 , แจกแนวข้อสอบ กพ , วันสืบนาคะเสถียร ,  วันศิลป์พีระศรี , วันมหิดล