เจษ เจษฎ์พิพัฒ เรียนจบปริญญาโท สาขาการเงินประยุกต์ ด้วยเกรด 3.91

เจษ เจษฎ์พิพัฒ เรียนจบปริญญาโท สาขาการเงินประยุกต์ ด้วยเกรด 3.91

เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ จบปริญญาโท สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (Applied Finance) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และล่าสุด! หนุ่มเจษก็ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.91 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์

ในที่สุดพระเอกมากความสามารถ “เจษ เจษฎ์พิพัฒ” ก็เรียนจบปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (Applied Finance) เกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.91 ภายในเวลา 1 ปีครึ่ง

ข่าวที่มา :  campus-star.com , คลิปข่าว : one31