เกรซ The Star 6 เรียนจบ ป.โท ด้วยเกรด 3.94

เกรซ The Star 6 เรียนจบ ป.โท ด้วยเกรด 3.94

 

เกรซ รัชย์ณมนทร์ หรือ เกรซ เดอะสตาร์ 6 ที่ล่าสุดได้เรียนจบปริญญาโทแล้ว

เกรซ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, การศึกษาระดับปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2557 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และล่าสุดเรียนจบปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.94 และได้โพสต์แจ้งกำหนดการรับปริญญา วันที่ 13 ต.ค. 2562 นี้

 

 

ภาพจาก : gracejaa

ข่าวที่มา : campus-star.com