เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันรับสมัคร GAT/PAT (รอบที่ 2) 2557

20140121103650เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครและกำหนดการวันทดสอบ
ความถนัดทั่วไป (GAT)
และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(รอบที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2557

20140122134436

20140122134447

20140121105435

ที่มา enn.co.th

 

GAT-PAT, ข่าวการศึกษา, ข่าวสาร GAT-PAT
- 2014-02-4 2:11:22 โพสต์โดย : F10_Thank you คนดู 1,416 คน