"ม.ราชธานี"แสบดอดรับนักศึกษาพยาบาล

“ม.ราชธานี” ไม่สนกฎกติกา ดอดเปิดรับ นศ.พยาบาลต่อในปี 53 ทั้งๆ ที่สภาการพยาบาลไม่รับรองหลักสูตรเดิม ขณะที่ สกอ.กุมขมับไม่รู้จะแก้ปัญหาไปทางไหน ชี้เท่ากับหลอกให้เด็กเรียน แต่จบแล้วได้แค่ใบปริญญา แต่ไม่ได้ประกาศนียบัตรพยาบาล     

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชธานีได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2553 ทั้งที่สภาการพยาบาลได้ขอให้มหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษาในปีนี้ไว้ก่อน เนื่องจากที่ผ่านมีนักศึกษาร้องเรียนว่าถูกหลอกให้เข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ แต่เมื่อเข้าเรียนจริงกลับได้เรียนในคณะศิลปศาสตร์ (การพยาบาล) อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังรับนักศึกษาเกินกว่าที่สภาการพยาบาลกำหนด

     โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายใบสมัครว่า ให้ผู้สมัครยินยอมรับเงื่อนไขการประเมินผลการศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเลื่อนชั้นเข้าเรียนในปี 2 ตามเงื่อนไขดังนี้ คือ 1.สอบผ่านวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2.ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยหากตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติหรือภายหลังประเมินผลชั้นปีที่ 1 แล้วไม่ได้เกรดเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ตามข้อ 2 จะยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีเงื่อนใดๆ ทั้งสิ้น

     ขณะที่ ศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา สกอ.ได้เน้นย้ำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ข้อมูลกับนักศึกษาอย่างตรงไปตรงมา และการที่สภาการพยาบาลได้มีการสั่งให้ชะลอการรับนักศึกษา ซึ่งหมายความว่านักศึกษาสามารถเรียนได้จนจบการศึกษาและได้รับปริญญา แต่จะไม่สามารถขอสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพพยาบาลจากสภาการพยาบาลได้ เนื่องจากสภาการพยาบาลไม่ได้รับรองหลักสูตรดังกล่าวดังนั้นเมื่อจบแล้วก็จะไม่ได้เป็นพยาบาล และการที่มหาวิทยาลัยกำหนดเงื่อนไขในการรับเข้าเรียนโดยไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ยชั้นปีที่ 1 ที่ชัดเจนให้นักศึกษารู้ตั้งแต่แรก หากมีปัญหาเกิดขึ้นหมายความว่านักศึกก็จะต้องรับผิดชอบตัวเองและอาจจะถูกมหาวิทยาลัยลอยแพได้

      ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการ กกอ.กล่าวว่า นักศึกษาก็ไม่ควรสมัครเข้าเรียนเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมา อย่างไรก็ตาผมฝากเตือนนักศึกษาก่อนจะเข้าเรียนในหลักสูตรใดก็ควรตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน.
 

ที่มา ไทยโพสต์ 7 พ.ค.53

 

เพลินใจ ฝึกสมอง ต้องเล่นเกมของ TLC

คลิกที่นี่เล้ย !! http://www.tlcthai.com/game.php 

หนุก หนุก ทั้งน้าน!!!

<!–
<script Language=”JavaScript”>function BackPage() {history.back();}

กลับสู่หน้าแรก     

–>

ข่าวการศึกษา
- 2010-05-7 4:05:15 โพสต์โดย : admin คนดู 5,588 คน