รวมข้อสอบ O-NET ข้อสอบโอเน็ต + เฉลยข้อสอบโอเน็ต 2558

รวมข้อสอบ O-NET ข้อสอบโอเน็ต + เฉลยข้อสอบโอเน็ต 2558

 

 

ข้อสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6
แนวข้อสอบโอเน็ต ป.6 เฉลยโอเน็ต 58

 

61 ภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด ข้อสอบ | เฉลย
ลิงค์สำรอง : ข้อสอบ | เฉลย

 

62 สังคมศึกษาฯ ป.6 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด ข้อสอบ | เฉลย
ลิงค์สำรอง : ข้อสอบ | เฉลย

 

63 ภาษาอังกฤษ ป.6 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด ข้อสอบ | เฉลย
ลิงค์สำรอง ข้อสอบ  | เฉลย

 

64 คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด ข้อสอบ | เฉลย
ลิงค์สำรอง : ข้อสอบ | เฉลย

 

65 วิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด ข้อสอบ | เฉลย
ลิงค์สำรอง : ข้อสอบ | เฉลย

ข้อสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3
แนวข้อสอบโอเน็ต ม.3 เฉลยโอเน็ต 58

 

91 ภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด ข้อสอบ | เฉลย
ลิงค์สำรอง : ข้อสอบ | เฉลย

 

92 สังคมศึกษาฯ ม.3 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด ข้อสอบ | เฉลย
ลิงค์สำรอง : ข้อสอบ | เฉลย

 

93 ภาษาอังกฤษ ม.3 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด ข้อสอบ | เฉลย
ลิงค์สำรอง ข้อสอบ  | เฉลย

 

94 คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด ข้อสอบ | เฉลย
ลิงค์สำรอง : ข้อสอบ | เฉลย

 

95 วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด ข้อสอบ | เฉลย
ลิงค์สำรอง : ข้อสอบ | เฉลย

 

ข้อสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.6
แนวข้อสอบโอเน็ต ม.6 เฉลยโอเน็ต 58

 

01 ภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด ข้อสอบ | เฉลย
ลิงค์สำรอง : ข้อสอบ | เฉลย

 

02 สังคมศึกษาฯ ม.3 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด ข้อสอบ | เฉลย
ลิงค์สำรอง : ข้อสอบ | เฉลย

 

03 ภาษาอังกฤษ ม.3 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด ข้อสอบ | เฉลย
ลิงค์สำรอง ข้อสอบ  | เฉลย

 

04 คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด ข้อสอบ | เฉลย
ลิงค์สำรอง : ข้อสอบ | เฉลย

 

05 วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด ข้อสอบ | เฉลย
ลิงค์สำรอง : ข้อสอบ | เฉลย

 

รวม ข้อสอบ พร้อมเฉลย หรือทุกข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการจัดสอบ

สามารถเข้าไปโหลดข้อสอบในปีต่างๆ ได้ที่ : www.niets.or.th

 

ข้อมูลที่มา : campus-star

TCAS61รับตรง 61 , gat pat 61 , o-net 61 , 9 วิชาสามัญ