รวมข้อสอบ O-NET ข้อสอบโอเน็ต + เฉลยข้อสอบโอเน็ต 2560

สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[ Download ] วิชาภาษาไทย
[ Download ] วิชาภาษาอังกฤษ
[ Download ] วิชาคณิตศาสตร์
[ Download ] วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

[ Download ] วิชาภาษาไทย
[ Download ] วิชาภาษาอังกฤษ
[ Download ] วิชาคณิตศาสตร์
[ Download ] วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

[ Download ] วิชาภาษาไทย
[ Download ] วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[ Download ] วิชาภาษาอังกฤษ
[ Download ] วิชาคณิตศาสตร์
[ Download ] วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อมูลที่มา :  niets.or.th