ข้อสอบ O-NET ปี 2560 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-Net ปี 2560 มาให้ดาวน์โหลดกันแล้ว ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับจริงที่ทาง สทศ. ได้นำมาอัพเดทบนหน้าเว็บไซต์ จะได้นำมาทบทวน และฝึกทำบ่อยๆจะได้แม่นในการสอบ ^

ข้อสอบ O-NET ปี 2560 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET ปี 2560 พร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
61 วิชาภาษาไทย : [Download]
63 วิชาภาษาอังกฤษ : [Download]
64 วิชาคณิตศาสตร์ : [Download]
65 วิชาวิทยาศาสตร์ : [Download]

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
91 วิชาภาษาไทย : [Download]
93 วิชาภาษาอังกฤษ : [Download]
94 วิชาคณิตศาสตร์ : [Download]
95 วิชาวิทยาศาสตร์ : [Download]

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
01 วิชาภาษาไทย : [Download]
02 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : [Download]
03 วิชาภาษาอังกฤษ : [Download]
04 วิชาคณิตศาสตร์ : [Download]
05 วิชาวิทยาศาสตร์ : [Download]

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.niets.or.th

ภาพโดย F1 Digitals จาก Pixabay