(ต่อ) ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET ข้อ 41 – 60

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET (ต่อ)

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET

41. ข้อใดเป็นเรื่องที่ควรนำมาสนทนากับคนที่เพิ่งรู้จัก

 1. ความเป็นอยู่ ในครอบครัว
 2. ปัญหาการเมือง
 3. ดินฟ้าอากาศ
 4. ความเชื่อทางศาสนา

 

42. ข้อใดเป็นการพูดที่ทำให้คนฟังไม่เสียความรู้สึก

 1. วันนี้ทำไมมาแต่เช้าได้ล่ะครับ
 2. ระยะนี้ดูหน้าตาเป็นกังวลนะคะ
 3. พี่เป็นแม่บ้านที่บ้านคุณหญิงใช่ไหมคะ
 4. ถึงคุณจะมาจากบ้านนอกแต่ความคิดก็เข้าทีครับ

 

43. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นลำดับที่ 3

ก. ปัญหาความไม่เข้าใจในบางพื้นที่ นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น
ข. โดยอาจแสวงหาความร่วมมือด้วยวิธีก่อความสมานฉันท์
ค. จำต้องแก้ไขโดยสร้างความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐขึ้นมา
ง. ซึ่งหากประสบความสำเร็จ แม้จะดูเป็นเรื่องที่นับวันจะทำได้ยากแต่ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่า

 1. ข้อ ก
 2. ข้อ ข
 3. ข้อ ค
 4. ข้อ ง

 

44. ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีเขียนตามข้อใด

ถ้าเรารู้จักใช้เทคโนโลยีค้นหาความรู้ จัดการข้อมูu3621 ลได้ทุกเวลา ก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองได้

 1. เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
 2. ใช้ภาษาเร้าใจ
 3. ใช้เหตุผล
 4. อ้างอิงหลักฐาน

 

45. ข้อใดเป็นคำที่เกิดจากการเลียนเสียงธรรมชาติทุกคำ

 1. ตุ๊กแก ต๊อกแต๊ก ต้วมเตี้ยม
 2. ออดแอด อุ้ยอ้าย อู๊ดอี๊ด
 3. โหวย ๆ หวีด หวูด ๆ
 4. โครม ๆ คึก คิก ๆ

 

46. ข้อใดเป็นอวัจนภาษา

 1. กบิลพรหมตั้งปัญหาท้าธรรมบาล ให้กล่าวขานแก้ไขในปัญหา
 2. อภิวันท์อัญชลีสี่นักเขียน ผู้ส่องเทียนนำทางสร้างวรรณศิลป์
 3. คำสัญญาที่ให้ไว้แต่ก่อน เหมือนสายลมอ่อนอ่อนผ่านไปมา
 4. วันครอบครัวพร้อมกันวันได้พบ วันประสบสังสรรค์ญาติผู้ใหญ่

 

47. ข้อใดมีคำที่สะกดด้วยแม่กดมากที่สุด

 1. อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นเป็นนิตย์ในโอกาสวันสุดสัปดาห์
 2. งานเฉลิมฉลองพระเกียรติในวโรกาสการประสูติพระโอรส
 3. ขอตั้งสัจจะอธิษฐานยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ชั่วนิรันดร์
 4. ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่สามารถสกัดกั้นให้แคล้วคลาดปราศจากอุปัทวันตรายได้

 

48. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบห้าเสียง

 1. โง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิด
 2. ทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โสตถิผล
 3. ต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องตน
 4. โง่สิบหนดีกว่าเบ่งเก่งเดี๋ยวเดียว

 

49. ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ

 1. บ้านเรือน พ่อแม่ ลูกหลาน
 2. ขาดเหลือ บ้านนอก อ้วนพี
 3. ห่อหมก ชั่วดี บ้านพัก
 4. กล้วยไม้ เสื้อคลุม แผ่นเสียง

 

50. ข้อความต่อไปนี้มีคำซ้อนกี่คำ

การระเบิดของภูเขาไฟทำให้หินร้อนจากใต้พิภพดันตัวขึ้นมาเหนือผิวโลก ก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ถาโถมเข้าทำลายบ้านเรือนและชีวิต ท้องทะเลปั่นป่วน ท้องฟ้ามืดมิดทำให้ผู้คนหวาดกลัวคิดว่าโลกจะแตก

 1. 4 คำ
 2. 5 คำ
 3. 6 คำ
 4. 7 คำ

 

51. ข้อใดไม่มีคำสมาส

 1. ในลักษณ์นั้นว่าปัจจามิตร มาตั้งติดดาหากรุงใหญ่
 2. ผงคลีมืดคลุ้มโพยมบน บดบังสุริยนในท้องฟ้า
 3. ตรัสขาดว่าราชบุตรี จรกาธิบดีมากล่าวขาน
 4. เกียรติยศจะไว้ในธรณินทร์ จนสุดสิ้นดินแดนแผ่นฟ้า

 

52. ข้อใดใช้คำว่า ถูก ได้ถูกต้องตามความหมาย

 1. การประชุมถูกจัดขึ้นอย่างเร่งรีบในตอนเช้าวันนี้
 2. แหล่งกำเนิดไดโนเสาร์ถูกค้นพบในประเทศไทย
 3. แม้ว่าจะถูกตำหนิก็ไม่ได้ทำให้ความมุ่งมั่นของเขาลดลง
 4. ระเบียบการเดิมถูกยกเลิกแล้วเพราะขัดแย้งกับระเบียบใหม่

 

53. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย

 1. แก้วน้ำตกแตก น้ำกระเซ็นไปทั่วห้u3629 อง
 2. เสื้อตัวเล็กใส่กระชับจนอึดอัด
 3. เขาเหยียบจอบทำให้ด้ามมันกระดกขึ้นมา
 4. เมื่อปลากินเหยื่อเขารีบกระตุกสายเบ็ด

 

54. คำว่า ชื่อ ในข้อใดทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น

 1. ชื่อนั้นสำคัญไฉน
 2. ฉันอยากรู้ว่าเขาชื่ออะไร
 3. ชื่อเขาไม่มีความหมาย
 4. บางคนนิยมให้พระตั้งชื่อให้

 

55. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์

 1. ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา
 2. ประเทศชาติบ้านเมืองของเรา
 3. เด็กหญิงตัวเล็กผิวขาวคนนั้น
 4. ทะเลสาบข้างหมู่บ้านเจ้าพระยา

 

56. ประโยคใดไม่กำกวม

 1. ใครตามหมอมา
 2. เขาเหยียบแก้วแตก
 3. ถ้าเขาตกลงไปคุณจะเสียใจ
 4. เขาไปเชียงใหม่กับเพื่อนอีกสองคน

 

57. ข้อใดไม่ใช่ประโยครวม

 1. พอฝนจะตกเราก็รีบกลับบ้านทันที
 2. คนไทยรักสงบแต่ยามรบก็ไม่ขลาด
 3. ใคร ๆ ก็รู้ว่าแถวสีลมอากาศเป็นพิษ
 4. ประชาชนไม่ ใช้สะพานลอยตำรวจจึงต้องตักเตือน

 

58. ข้อใดเป็นประโยคคำถาม

 1. อะไรฉันก็กินได้ทั้งนั้น
 2. เธอนั่นเอง ฉันนึกว่าใครเสียอีก
 3. ทำไมเธอไม่อ่านคำสั่งให้ดีเสียก่อน
 4. เมื่อไรเขาจะมาก็ไม่รู้

 

59. สถานการณ์ต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด

ครอบครัวของเขาถูกฟ้องล้มละลาย แต่ภรรยาและลูกของเขาก็ยังใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือย ขับรถยนต์ราคาแพง ๆ กินอาหารภัตตาคาร

 1. จมไม่ลง
 2. เจ้ายศเจ้าอย่าง
 3. เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
 4. กินข้าวร้อน นอนตื่นสาย

 

60. ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง

 1. หนังสือพิมพ์ลงข่าวการจับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ ไม่นานข่าวก็เงียบหายกลายเป็นคลื่นกระทบฝั่ง
 2. เด็กคนนั้นรูปร่างแคระแกร็นแต่ต่อสู้กับคนตัวโต ๆ ได้ เพื่อน ๆ เรียกเล็กพริกขี้หนู
 3. เขาทำตัวราวกับเป็นอัศวินม้าขาวมาช่วยพวกเราไว้ทันเหตุการณ์พอดี
 4. วันหนึ่ง ๆ ไม่ทำอะไร ทำตัวลอยไปลอยมาเหมือนว่าวติดลม

 

 << ก่อนหน้า ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET หน้าถัดไป >>