คะแนน O-NET เด็กไทยร่วง

คะแนน O-NET เด็กไทยร่วง

O-NET

การประกาศผลคะแนนสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา2560 มีสิ่งที่ทำให้เราเกิดความตกใจเล็กน้อยกับผลคะแนน นั่นเพราะว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าครึ่งแทบทุกวิชา

คลิปที่มา : seeme.me

TCAS61รับตรง 61 , gat pat 61 , o-net 61 , 9 วิชาสามัญ