นร.ชายแดนไทย-เขมรด้านสอบโอเน็ตได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน มากถึง 17 คน

นร.ชายแดนไทย-เขมรด้านสอบโอเน็ตได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน มากถึง 17 คน

เวลา  11.00  น. วันที่  27   มีนาคม  2562  นายทองหล่อ  สิงห์คง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลพิเศษที่ฝ่ายบริหารและครูร่วมกันสนับสนุนให้กำลังใจนักเรียนคนเก่งที่สอบโอเน็ตในปีการศึกษา 2561  มีนักเรียนทำคะแนนเต็ม 100  คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน  13  คน  วิชาภาษาอังกฤษ  4  คน    รวมทั้งสิ้น  17  คน

นายทองหล่อ  สิงห์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนผุ้อำนวยการอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กล่าวว่าว่านักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน  321  คนผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ประจำปีการศึกษา2561  ผลรวมทั้ง 4 กลุ่มสาระวิชาเฉลี่ย  50.38 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  (43.14) ร้อยละ  7.24 ซึ่งโรงเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนจนนักเรียนมีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 -2561  7ปีติดต่อกัน  แม้จะเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอชายแดนศรีสะเกษติดกับกัมพูชา แต่นักเรียน ครู  ผู้ปกครองก็มีความมุ่งมั่นร่วมกันทุกฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียนจนได้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  และส่งผลให้มีนักเรียนสอบเข้าไปเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนยอดนิยมได้เป็นจำนวนมาก

ด้าน ด.ญ.อรไพลิน เมาหวล หรือน้องอันดา อายุ 12 ปี ที่สามารถสอบคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน กล่าวว่า ดีใจที่สอบได้คะแนนเต็ม เพราะเวลาครูสอนมีความตั้งใจด้วย จากนั้นพอกลับบ้านก็มาทบทวนบทเรียน ทำการบ้าน พยายามทำความเข้าใจบทเรียน และแบ่งเวลาเล่นเกมส์ต่างๆด้วยตนเอง และผู้ปกครองก็คอยกวดขันให้มีความตั้งใจด้วย อยากจะบอกเพื่อนๆว่า อ่านหนังสือเยอะๆ แบ่งเวลาและตั้งใจมากเวลาที่คุณครูสอนไม่ว่อกแว่ก ก็จะสามารถทำข้อสอบต่างๆได้อย่างเข้าใจ

    เด็กเก่งในครั้งนี้จำนวน 4 คน สามารถสอบ ได้คะแนน O-NET เต็ม 100คะแนน ควบกันทั้งสองวิชา คือคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของการสอบครั้งนี้ด้วย

 

ข่าวที่มา : komkhaotuathai

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ