ทุนการศึกษาและรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครทุนการศึกษาและรับตรง สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2561 นี้เท่านั้น

รายละเอียดทุน :

-โควต้ารับตรง
-ทุนปริญญาตรี ประสิทธิ์ – คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ (ลดค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 50% ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษา แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน)

คุณสมบัตินักเรียนผู้เข้าสอบ

– กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
-มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับโควต้ารับตรง)
-มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับทุนปริญญตรีประสิทธิ์ – คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์) ต้องยืนยันผลการเรียนอีกครั้งก่อนเข้าศึกษา

 

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านลิงค์ https://goo.gl/sTbYfK

วิทยาลัยนานาชาติ Page: https://www.facebook.com/RSUIP/

ทุนการศึกษา
- 2017-12-15 10:30:05 โพสต์โดย : fonnie คนดู 959 คน