ทุนเรียนฟรี มีงานทำ พร้อมรายได้ระหว่างเรียน

ทุนเรียนฟรี มีงานทำ พร้อมรายได้ระหว่างเรียน

Central Home Group ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 3 แห่งของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความรู้เพื่อเติบโตในสายธุรกิจค้าปลีก กับ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด โดยมอบโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ พร้อมได้รับเบี้ยเลี้ยงและทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรที่เรียน นอกจากนี้ยังได้บรรจุเป็นพนักงานประจำทันทีหลังสำเร็จการศึกษาอีก

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 แห่ง หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด โทร 02-103-3333 ต่อ 3515 หรือ 065-509-2043 อีเมล Heraksuda@chg.co.th

ข่าวที่มา :  sanook

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ