“ซีพี ออลล์” สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ มอบทุนการศึกษาพร้อมส่งเสริมศักยภาพคนไทยสู่บุคคลคุณภาพทุกสาขาอาชีพ

“ซีพี ออลล์” สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ มอบทุนการศึกษา

พร้อมส่งเสริมศักยภาพคนไทยสู่บุคคลคุณภาพทุกสาขาอาชีพ

การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในชีวิต ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งปณิธานในการให้โอกาสทางศึกษาแก่เด็กและเยาวชน จึงได้สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยโดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการมอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 40,000 ทุน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท และภายในปี 2563 ซีพี ออลล์ ยังมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ประชากรทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน กว่า 100,000 ราย ได้เข้าถึงการศึกษาและได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในงาน “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” ซีพี ออลล์ ยังได้ประกาศที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 6 ให้เข้าศึกษาในระดับ ปวช. และปริญญาตรี สาขาต่างๆ ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) อีกจำนวนกว่า 24,000 ทุน

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” จัดขึ้นตามปณิธานขององค์กรที่ต้องการสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ทั้งโอกาสทางอาชีพ การมีงานทำ โดยสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนไทย โอกาสทางธุรกิจที่ทำให้คู่ค้า พันธมิตร SME และเกษตรกร รวมถึงโอกาสทางการศึกษา ซึ่งทางซีพี ออลล์ก็ได้มอบโอกาสทางการศึกษามายาวนานถึง 24 ปี เพราะเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดี โดยมีความเชื่อว่า การศึกษาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ทางซีพี ออลล์จึงพร้อมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาในด้านต่าง ๆ มีเป้าหมายให้เยาวชนเติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมและเป็นกำลังสำคัญที่จะสามารถพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต”

ในงานนี้มีผู้ที่ได้รับโอกาสจากซีพี ออลล์ ทั้งด้านธุรกิจ อาชีพ และการศึกษา มาร่วมงานอย่างมากมาย ที่น่าสนใจ คือ นักศึกษาที่ได้รับทุนจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่เดินทางมาร่วมงานนี้ได้เผยถึงโอกาสทางการศึกษาที่ซีพี ออลล์ มอบให้จนพลิกอนาคตไปในทิศทางที่ดีขึ้น

นายคณุตม์ สุวรรณจ้อย นักศึกษาทุนชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) กล่าวถึงความรู้สึกจากการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทาง ซีพี ออลล์ มอบให้ว่า “ตอนมัธยมคุณพ่อผมเสียชีวิตด้วยโรคร้าย หลังจากนั้นคุณแม่ต้องออกมาหางานทำเพื่อดูแลครอบครัว ผมเลยตัดสินใจไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัย เพราะต้องการออกมาหางานทำเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณแม่และส่งเสียให้น้องได้เรียนต่อ ผมไปเรียนรำโขนเพื่อที่จะมีรายได้จากการออกงาน แต่พอทำงานมาได้ประมาณ 1 ปี ผมก็เห็นความสำคัญของการศึกษา และได้ทราบข่าวมาว่าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงสอบชิงทุนในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จนได้ทุนเรียนฟรีตลอด 4 ปี หลักสูตรของที่นี่จะเรียน 3 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน ผมมีรายได้ระหว่างการฝึกงานด้วย ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ และที่นี่ก็ทำให้ผมได้รู้ว่าการทำงานจริง ๆ เป็นแบบไหน หลังจากจบการศึกษา ผมก็จะตอบแทนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมีความฝันว่าอยากจะทำธุรกิจเล็ก ๆ เป็นของตนเอง ซึ่งสิ่งที่ผมเรียนก็ตรงกับเป้าหมายในชีวิต ผมรู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจที่ได้รับโอกาสดี ๆ จากทางผู้ใหญ่ ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของผมและครอบครัวไปในทิศทางที่ดีได้อย่างแน่นอน”

ทางด้าน นางสาววิยะดา ชัยมงคลถาวร นักศึกษาทุนชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธรุกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เล่าประสบการณ์ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก ซีพี ออลล์ ว่า “ด้วยฐานะทางบ้านที่ค่อนข้างยากจน คุณพ่อประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำให้มีโอกาสทางการศึกษาน้อย จึงเริ่มมีความคิดอยากขอทุนการศึกษา จนกระทั่งได้ทราบข่าวว่าทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ไปเปิดสนามสอบตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งใกล้โรงเรียนและใกล้บ้าน ก็ลองไปสอบสัมภาษณ์ดู ทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อเป็นนักศึกษาทุนในคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน หนูและครอบครัวดีใจมากเพราะทุนนี้เป็นทุนที่มีมูลค่าสูงและมีจำนวนค่อนข้างจำกัด เหตุผลที่เลือกเรียนด้านการบินเพราะอยากมีความมั่นใจ เสริมบุคลิกภาพให้ตนเอง และได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเวลาที่ได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการ เมื่อได้รับโอกาสจากทางซีพี ออลล์แล้ว หนูมีเป้าหมายว่าหลังจบการศึกษาจะได้ทำงานในสายงานที่เรียนมา และถ้าได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็อยากจะกลับมาเป็นครูที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แห่งนี้ เพราะมีที่สถาบันแห่งนี้เป็นผู้ให้โอกาสทางการศึกษาและทำให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิต หนูจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรของเราต่อไป”