ประกวดดาวเดือน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในธีม Fofakanda ชนเผ่า

ประกวดดาวเดือน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในธีม Fofakanda ชนเผ่า

ประกวดดาวเดือน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

กลับมาอีกครั้งกับงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และการประกวดดาวเดือนและดาวเทียม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประจำปี 2562 ที่จะพาทุกคนไปตื่นตาตื่นใจ กับความสนุกที่ตื่นเต้นและยิ่งใหญ่กว่าเดิม ในธีมชนเผ่าต่างๆ ภายใต้คอนเซปต์ Fofakanda โดยจะประกวดจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้

FO1 : นาซิม : นางสาวโชติรส นาครินทร์:
เผ่าดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

FO2: ฟรุตตี้ : นางสาวพรพิมล แสนศึก
เผ่านาฏศิลป์

FO1 : นาซิม : นางสาวโชติรส นาครินทร์:
เผ่าดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

FO4: เนเน่ : นางสาวธนิดา อัครวุฒิ
เผ่าดุริยางค์สากล

FO5 : ฟาน : นางสาวฐปนาชว์ จิตมานะ :
เผ่าออกแบบสื่อสาร

FO6 : ตาคลี : นางสาวปวริศา ศรีหานนท์
เผ่านาฏศิลป์ศึกษา

FO7 : น้ำตาล : นางสาวพลอยพรรณ์ แสวงจิตร :
เผ่านวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

FO8 : อุมบ้า : นางสาวเพชรนิล สุขจันทร์
เผ่าศิลปศึกษา

FO9 : เรย์ : นางสาวเวณิตา ลอยวัฒนกุล :
เผ่าการแสดง

FO10 : อัลเตอร์ : นางสาวธัญณัฐ ทะรังศรี
เผ่าออกแบบทัศนศิลป์

FA1 : อาซา : นายอณุวุฒิ ลาภพาณิชยกุล :
เผ่าดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

FA2: กองปราบ : นายทีปกร เภาจันทร์วงศ์
เผ่านาฏศิลป์

FA3 : คิว : นายภูริณัฐ อยู่คเชนทร์ :
เผ่าทัศนศิลป์

FA4: ลุ้น : นายอิศรัช นันทารัตน์
เผ่าดุริยางค์สากล

FA5 : กรร : นายธราธร ตันติพิริยะพงศ์ :
เผ่าออกแบบสื่อสาร

FA7 : ต้นไทร : นายธงทศ ทองดี
เผ่านวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

FA8 : เบ็นเท็น : นายถนอมพงษ์ พรหมยาสต
เผ่าศิลปศึกษา

FA9 : หนุ่ย : นายสมรภูมิ จันทร์นาคา
เผ่าการแสดง

FA10 : ปัง : นายกิตติวงศ์ จันทร์แจ่มใส
เผ่าออกแบบทัศนศิลป์

FM1 : ฮัลโหล : นายพิทยุตม์ บุตรละคร
เผ่าดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

FM2: ฟังกัส : นายพัฒพงษ์ เคียงพิมาย
เผ่านาฏศิลป์

FM3 : มิกิ : นายศิวายุ นามวิเศษ
เผ่าทัศนศิลป์

FM4: ซูม : นายนิปุณ แก้วโสธร
เผ่าดุริยางค์สากล

FM5 : ปาล์ม : นายปิยวัฒน์ กระพันธ์
เผ่าออกแบบสื่อสาร

FM6 : มะตูม : นายแพรเก้าฉัตร ศรีแก้ว
เผ่านาฏศิลป์ศึกษา

FM7 : เมศ : นายประเมศวร์ นวลขาว
เผ่านวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

FM8 : เอลี่ : นายธัญญารัตน์ สะอุ
เผ่าศิลปศึกษา

FM9 : มิลิน : นายจิตรกร สิทธิศักดิ์
เผ่าการแสดง

FM10 : ข้าวกล้อง  นายฉายฉาน สุขหทัยธรรม
เผ่าออกแบบทัศนศิลป์

 

ภาพเพจ : fofahouse.swu

ข่าวที่มา : Sanook