รับตรง ระดับปริญญาตรีและโท สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล บัดนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2561

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์(ภาคไทยและอังกฤษ) ระดับปริญญาตรีและโท สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล
ประกาศ สมัครรับตรง บัดนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2561มีทุนการศึกษา 50 % สำหรับปริญาตรี 

และ 25% สำหรับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต โดยมีวิธีการเรียนการสอนแนวใหม่ แบบ Project Based Learning ผ่านกรณีศึกษาโดยได้รับการสนั บสนุนจากผู้ปรพกอบการ สามารถสร้างโอกาสการมีรายได้ ระหว่างเรียน ผู้สนใจสมัครผ่านลิงค์ http://goo.gl/forms/สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวนิดา 02 997 2200 ต่อ 1002