PEA เปิดรับสมัคร นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศขายใบสมัครสอบบุคคลเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562

หลักสูตร 3 ปี จำนวน 55 คนและหลักสูตรช่างเฉพาะทาง จำนวน 104 คน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2562

คู่มือการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา :
[Download หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 ]
[Download หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562  ]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
เบอร์โทร 0 2590 5596 และ 0 2590 5598
1129 PEA Call Center
Facebook โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (www.facebook.com/PEAEVS)

 

ข่าวที่มา : PEA