คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและทุนปริญญาโท

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและทุนปริญญาโท

 

ประกาศคุณสมบัติผู้สมัครศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต

ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาตรี

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มีเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

ระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล Master of Economics in Digital Economy

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรี
มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบผ่านข้อเขียนสำหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา (25% ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร)
มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 164,000 บาท

 

สมัครได้ที่ http://goo.gl/ forms/qiIx4j8AElZW5c2m2 หรือ   อีเมล์ econransit@gmail.com โท รศัพท์ 02 997 2200 ต่อ 1008 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พค 2562