รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี และทุนการศึกษา 50% สำหรับปริญญาโท

รับสมัครนักศึกษาปริญ ญาตรี และทุนการศึกษา 50% สำหรับปริญญาโท

 

สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กำลังรับสมัครนักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี แขนงวิชา Financial tecnology,Digital Economy และปริญญาโท Digital Economy ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมั ครแนบท้ายประกาศนี้
สมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/qiIx4j8AElZW5c2m2 หรือ   อีเมล์ econransit@gmail.com โท รศัพท์ 02 997 2200 ต่อ 1008 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มิถุนายนนี้ 2562

[Download ประกาศ]