รับตรง 58 รับตรงเกษตร ศรีราชา 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง 58  รับตรงเกษตร ศรีราชา 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับตรง2558

รับตรง 2558  รับตรงเกษตร ศรีราชา 58

รับตรงเกษตร ศรีราชา 58

รับตรง 58  รับตรงเกษตร ศรีราชา 58  รับตรง 2558

รับตรง 2558 รับตรงเกษตร ศรีราชา 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับตรงเกษตร ศรีราชา 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

กำหนดการคัดเลือก>>>>

รับตรงเกษตร ศรีราชา 58

หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ>>>>

– ภาคปกติ จำนวน 5 หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ จํานวน 55 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ จํานวน 45 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 55 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 30 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ จํานวน 45 คน

– ภาคพิเศษ จำนวน 1 หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต จํานวน 30 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร>>>>

– กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 

เกณฑ์การคัดเลือก>>>>

– ผลคะแนนทดสอบ GAT คิดเป็น ค่าน้ำหนัก 25% ของคะแนนคัดเลือก

– ผลคะแนนทดสอบ PAT 1 คิดเป็น ค่าน้ำหนัก 25% ของคะแนนคัดเลือก

– ผลคะแนนทดสอบ PAT 3 คิดเป็น ค่าน้ำหนัก 50% ของคะแนนคัดเลือก

ผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 จะใช้ผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (สอบวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2557)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 จะใช้ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนบจากวันสอบ โดยจะนําผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

Facebook : โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คลิกที่นี่

Website : โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คลิกที่นี่

 

 

 

 

ที่มา  :   P-dome

ข่าวการศึกษา , รับตรง 58 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ , ทรงผมรับปริญญา , คําไวพจน์

 

 

ศึกษาต่อ
- 2015-01-29 1:42:04 โพสต์โดย : admin คนดู 3,503 คน