9 วิชาสามัญ 61 ปฏิทินสอบ 9 วิชาสามัญ 2561

ปฏิทินจัดสอบ 9 วิชาสามัญ โดย สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ 24  พฤศจิกายน – 25  ธันวาคม  2560 สอบ 9 วิชาสามัญ 17 – 18 มีนาคม 2561 ประกาศผล 9 วิชาสามัญ 12  เมษายน  2561

 

9 วิชาสามัญ 61 ปฏิทินสอบ 9 วิชาสามัญ 2561

เช็คผลสอบ 9 วิชาสามัญ 61 >> http://www.adm.niets.or.th/ADM_STD/mdLogin/frmLogin.aspx

ระบบ E-Score >> http://escore.niets.or.th/escore/

ปฏิทินสอบ 9 วิชาสามัญ

สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ :  24  พฤศจิกายน – 25  ธันวาคม  2560
ชำระเงินเงิน 9 วิชาสามัญ :  24  พฤศจิกายน – 26  ธันวาคม  2560
สอบ 9 วิชาสามัญ :  17 – 18 มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ :  12  เมษายน  2561

ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ

ระบบประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 <<

วันเวลาสอบ และรหัส-ชื่อวิชา

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

08.30-10.00 น. 69 ชีววิทยา
11.00-12.30 น.  49 ฟิสิกส์  , 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
13.30-15.00 น.  09 ภาษาไทย
15.30-17.00 น.  19 สังคมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561

08.30-10.00 น. 39 คณิตศาสตร์ 1  , 89 คณิตศาสตร์ 2
11.00-12.30 น.  29 ภาษาอังกฤษ
13.30-15.00 น.  59 เคมี

ข้อมูลการสอบ 9 วิชาสามัญ

 ประกาศรับสมัครสอบการทดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561

 รูปแบบข้อสอบ และ เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) วิชาสามัญ 9 วิชา

 ตัวอย่างข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

 

เตรียมพร้อมสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 

ข้อมูลที่มา : niets

TCAS61, รับตรง 61gat pat 61 , o-net 61 , 9 วิชาสามัญ

TCAS 61
- 2018-04-9 8:35:37 โพสต์โดย : fonnie คนดู 12,546 คน