เคลียริ่งเฮาส์ 61 ปฏิทินเคลียริ่งเฮาส์ ยืนยันสิทธิ Clearing House 61

ปฏิทินเคลียริ่งเฮาส์ ยืนยันสิทธิ Clearing House โดยสอท.แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาลัยที่เข้าร่วม

เคลียริงเฮาส์ 61 Clearing house 61

เคลียริงเฮาส์ 61

ระบบจะเปิดให้ใช้งาน วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 (สำหรับรอบที่ 1/1)

คู่มือยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ [*คลิกที่นี่*]

TCAS 61

รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio 

รอบที่ 1 /1 รับด้วย Portfolio รับสมัคร 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 60
Clearing House 15 – 19 ธ.ค. 60

รอบที่ 1 /2 รับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบ รับสมัคร 22 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61
Clearing House 19 – 22 มี.ค. 61
ประกาศผล 26 มี.ค. 61

รอบที่ 2 รับแบบโควตา รับสมัครเดือน ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561
Clearing House 3 – 6 พ.ค. 2561
ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รับสมัคร 9 – 13 พ.ค. 61
Clearing House 26 – 28 พ.ค. 61
ประกาศผล 8 มิถุนายน 2561

รอบที่ 4 รับแบบ Admission รับสมัคร 6 – 10 มิ.ย. 61
Clearing House 28 มิ.ย. 61
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 13 ก.ค. 61

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ รับสมัครเดือน ก.ค. 61

 

 

มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2561 [*คลิกที่นี่*]

 

 

ข้อมูลที่มา : cupt

TCAS61รับตรง 61 , gat pat 61 , o-net 61 , 9 วิชาสามัญ

Admission, TCAS 62
- 2018-05-30 8:51:39 โพสต์โดย : fonnie คนดู 3,659 คน