รับตรง 61 TCAS61 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับตรง ราชภัฏรำไพพรรณี 61

รับตรง TCAS61 ราชภัฏรำไพพรรณี รับตรง 61 ราชภัฏรำไพพรรณี ประกาศ รับตรง ราชภัฏรำไพพรรณี รายละเอียดผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปี 2561

 

รับตรง 61

 

รับตรง TCAS61

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio รับสมัคร 2 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 15 – 19 ธันวาคม 2560

รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio รับสมัคร 1 ธันวคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 19 – 22 มีนาคม 2561

รอบที่ 2 การรับระบบโควตา รับสมัคร 1 ธันวคม – 31 มีนาคม 2561
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 3-6 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ร่วมกับ -ยังไม่เปิดรับสมัคร-

รอบที่ 4 การรับระบบกลาง Admissions รับสมัคร 6 – 10 มิถุนายน 2561

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ รับสมัคร -ยังไม่เปิดรับสมัคร-

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม รับตรง ราชภัฏรำไพพรรณี 61 >> http://www.tcas.rbru.ac.th/

 

TCAS61รับตรง 61 , gat pat 61 , o-net 61 , 9 วิชาสามัญ

TCAS 62, ศึกษาต่อ
- 2017-12-1 1:46:00 โพสต์โดย : fonnie คนดู 2,854 คน