รับตรง 61 TCAS61 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับตรง วไลยอลงกรณ์ 61

รับตรง TCAS61 ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับตรง 61 วไลยอลงกรณ์ ประกาศ รับตรง วไลยอลงกรณ์ รายละเอียดผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปี 2561

 

รับตรง 61

 

รับตรง TCAS61

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio รับสมัคร 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 15 – 19 ธันวาคม 2560

รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio รับสมัคร 22 ธันวคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561

รอบที่ 2 การรับระบบโควตา รับสมัคร 1 ธันวคม – 31 มีนาคม 2561
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 3-6 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รับสมัคร 9 – 13 พฤษภาคม 2561
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 26-28 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 4 การรับระบบกลาง Admissions รับสมัคร 6 – 10 มิถุนายน 2561

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ รับสมัคร 1 – 30 มิถุนายน 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม รับตรง ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 61 >> http://ent.vru.ac.th/UPDATE/pages/Homepage.php

 

TCAS61รับตรง 61 , gat pat 61 , o-net 61 , 9 วิชาสามัญ

TCAS 62, ศึกษาต่อ
- 2017-12-1 1:56:31 โพสต์โดย : fonnie คนดู 6,435 คน