TCAS62 ปฏิทิน tcas62 ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2562

TCAS62 ปฏิทิน tcas62 รายละเอียด tcas62 ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562

TCAS62 ปฏิทิน tcas62

 

gat pat 62

สอบ gat pat 62 : 23-26 ก.พ. 2562
ประกาศผล 1 เมษายน 2562

 

o-net 62

สอบ onet 62 (ม.6) : 2-3 มี.ค. 2562
ประกาศผล 31 มีนาคม 2561

 

 

9 วิชาสามัญ 62

สอบ 9วิชาสามัญ 62 : 16-17 มี.ค. 2562
ประกาศผล 5 เมษายน 2562

 

TCAS 62

รอบที่ 1 รับสมัคร 1 ก.พ.-15 มี.ค. 2562

รอบที่ 2 รับสมัคร 6-25 เม.ย. 2562

รอบที่ 3 รับสมัคร 27 เม.ย.-17 พ.ค 2562

รอบที่ 4 รับสมัคร 18 พ.ค.-2 มิ.ย. 2562

รอบที่ 5 รับสมัคร 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

* อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

ข้อมูลจาก ทปอ. การประชุมแนวทางการคัดเลือก TCAS 62

ข้อมูลเพิ่มเติม www.niets.or.th/th

แหล่งข้อมูลที่มา : campus-star , Twitter : PlookTCAS , HandEduzones

Admission, TCAS 61
- 2018-07-12 2:03:15 โพสต์โดย : fonnie คนดู 749 คน