ปฏิทิน tcas62 กำหนดการ TCAS62 มี 5 รอบ สอบเข้ามหาลัยปี 2562

TCAS62 ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับ ปฏิทิน tcas62 รายละเอียด tcas62 ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562 ซึ่ง TCAS62 มี 5 รอบ แต่ลดเหลือ 6 เดือนครึ่ง

ปฏิทิน tcas62

กำหนดการ  

gat pat 62  

สอบ gat pat 62 :  23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562  

ประกาศผล gat pat 62 : 1 เมษายน 2562

o-net 62  

สอบ onet 62 (ม.6) : 2-3 มี.ค. 2562

ประกาศผล 31 มีนาคม 2562
 

9 วิชาสามัญ 62  

สอบ 9วิชาสามัญ 62 : 16-17 มี.ค. 2562

ประกาศผล 5 เมษายน 2562

TCAS62
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค.62
รอบ 2 โควตา วันที่ 4 ก.พ. – 25 เม.ย. 62
รอบ 3 รับตรงร่วมกัน วันที่ 17 เม.ย. – 17 พ.ค. 62
รอบ 4 Admission วันที่ 9 พ.ค. – 7 มิ.ย. 62
รอบ 5 รับตรงอิสระ วันที่ 30 พ.ค. – 18 มิ.ย. 62

 

ปฏิทิน tcas62


 

TCAS62

รอบที่ 1 Portfolio 

รับสมัคร 1 – 15 ธันวาคม 2561
ประกาศผล 28 มกราคม 2562
ยืนยันสิทธิ์ 30-31 มกราคม 2562
สละสิทธิ์ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 2 โควตา

รับสมัคร 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
ประกาศผล 24 เมษายน 2562
ยืนยันสิทธิ์ 24-25 เมษยน 2562
สละสิทธิ์ 26-27 เมษายน 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รับสมัคร 17-29 เมษายน 2562
ประกาศผล 9 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ 10-14 พฤษภาคม 2562
สละสิทธิ์ 17-18 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 4 Admission

รับสมัคร 9-19 พฤษภาคม 2562
ประกาศผล 29 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562
สละสิทธิ์ 7-8 มิถุนายน 2562

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รับสมัคร 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562
ประกาศผล 17 มิถุนายน 2562
ยืนยันสิทธิ์ 17-18 มิถุนายน 2562

 

*รอบ 1 รอบ 2 และรอบ 5 ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ

*รอบ 3 รอบ 4 เป็น Auto Clearing (ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์)

 

[Download คู่มือ TCAS62]

 

————-

TCAS62 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้จัดทำส่งไม่เกิน 10 หน้า รายละเอียดอื่น ๆ นำมาสอบในวันสัมภาษณ์

**portfolio ไม่เกิน 10 หน้า

TCAS62 รอบที่ 3  รับตรงร่วมกัน

-เลือกได้ 6 สาขาวิชา แบบมีลำดับ
-สาขาของ กสพท เป็นตัวเลือก 1 ใน 6 อันดับจะเลือกสาขาของ กสพท กี่อันดับก็ได้
-ประกาศผลเพียง 1 อันดับ
-ลดค่าสมัครเหลือสาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารจัดการสิทธิ์ 50 บาท

การสละสิทธิ์หลังจากการยืนยันสิทธิ์แล้วเพื่อการสมัครคัดเลือกในรอบใหม่จนสิ้นสุดกระบวนการ ทำได้เพียงครั้งเดียว

**สละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว

เผยแพร่ข้อมูลtcas62 องค์ประกอบ เกณฑ์ และจำนวนการรับแต่ละรอบ พร้อมกันภายในเดือนตุลาคม ปี 2561

**เผยแพร่ข้อมูลเดือนตุลาคม 2561

หลักสูตรนานาชาติ กำหนดให้มีช่วงเวลาการรับสมัครคัดเลือกอย่างอิสระ แต่ต้องส่งชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาบริหารจัดการสิทธิ์ตามรอบ สำหรับรอบที่ 3 และ 4 สามารถเข้าร่วมได้ แต่ต้องเป็นตัวเลือกเหมือนกับสาขาอื่น ๆ

ความแตกต่างระหว่าง TCAS61 vs TCAS62

 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.niets.or.th/th , http://mytcas.com/

แหล่งข้อมูลที่มา : campus-star 1 ,2 , Twitter : PlookTCAS , HandEduzones

 

tcas62 ปฏิทิน , tcas62 คือ , ตารางtcas62 , tcas62 จุฬา , tcas62 ทปอ , tcas62 รอบ1, tcas62 ทุกมหาลัย