รับตรง 62 TCAS 62 มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

รับตรง TCAS62 มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ รับตรง 62  ประกาศ รับตรง รายละเอียดผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียน  ปี 2562

รับตรง TCAS62

มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

รอบที่ 1 PORTFOLIO รับสมัคร วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561
รอบที่ 2 โควตา รับสมัคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่าน ทปอ. วันที่ 17-29 เมษายน 2562
รอบที่ 4 Admission สมัครผ่าน ทปอ. วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ รับสมัคร วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม : ระบบรับสมัครออนไลน์

 

 

ข้อมูลที่มา : campus-star.com

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ