รับตรง 62 TCAS62 ศรีนครินทรวิโรฒ รับตรง มศว. 2562

รับตรง TCAS62 ศรีนครินทรวิโรฒ รับตรง 62 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศ รับตรง มศว. รายละเอียดผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2562

รับตรง TCAS62

มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio รับสมัคร 1 – 15 ธันวาคม 2561

ทาง http://admission.swu.ac.th

รอบที่ 2 การรับระบบโควตา รับสมัคร 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ทาง http://admission.swu.ac.th

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน / กสพท รับสมัคร 17 – 29 เมษายน 2562

ทางเว็บไซต์  https://www.mytcas.com/

รอบที่ 4 การรับระบบกลาง Admissions รับสมัคร 9 – 19 พฤษภาคม 2562

ทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com/

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ รับสมัคร 30 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562

ทาง http://admission.swu.ac.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม รับตรง มศว. 62 >> https://seniorswu.in.th/

ข้อมูลที่มา : swu

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ