คัดเลือกพ่อตัวอย่าง ปี 2553

ข่าวและกิจกรรมวันพ่อ ปี 2553….คัดเลือกพ่อตัวอย่าง จ.ภูเก็ต ประจำปี 2553

คัดเลือก "พ่อตัวอย่าง ปี2553"

คัดเลือก "พ่อตัวอย่าง ปี2553"

วันที่ 18 สิงหาคม?2553 นี้ …?ที่ห้องประชุม POC นายตรี? อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายตรี กล่าวว่า ด้วยสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาภูเก็ต ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2553 เป็นปีที่ 31 ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งชาติ และยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี โดยให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างของจังหวัดจำนวน 2 ราย

โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 9 ราย ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกแล้วมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย ลำดับที่ 1 นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ และลำดับที่ 2 คือนายบุญล้อม บำราบพาล

นายสวัสดิ์? ชุมรักษ์ อายุ 68 ปี? ข้าราชการบำนาญ สมรสแล้วกับภรรยาชื่อ นางยุพดี ชุมรักษ์ มีบุตรจำนวน 2 คน คือ นางสุกัญญา? ชุมรักษ์ อายุ 44 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ พนักงานโรงแรม กับ นายณัฐนันท์? ชุมรักษ์ อายุ 44 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ส่วนนายบุญล้อม? บำราบพาล สมรสแล้วเช่นกันกับภรรยาชื่อ นางสมบูรณ์? บำราบพาล มีบุตรจำนวน 5 คน คือ นางเรณู? ชนะชัย อายุ 44 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ พนักงานเอกชน นายปัญญา? บำราบพาล อายุ? 43 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี รับราชการ? นายสถาพร? บำราบพาล อายุ 40 ปี จบการศึกษาอนุปริญญา พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายเชาวลิตร บำราบพาล จบการศึกษา ม. 3 พนักงานบริษัท และนายปฐมพงษ์? บำราบพาล อายุ 21 ปี จบการศึกษา ม. 3 อาชีพ ทำสวน

ที่มา http://news.phuketindex.com/government/phuket-1286-187676.html

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
กิจกรรมวันพ่อ
- 1-09-2010 10:02:06 โพสต์โดย : admin 1,634 อ่าน วันพ่อ
  • Categories

  • Recent Posts