คลิปสารคดี KING BHUMIBOL OF THAILAND – THE PEOPLE’S KING

สารคดีในหลวง

สารคดี King Bhumibol of Thailand – The People’s King

จัดทำโดย : History Channel

ออกอากาศ : ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

เสียงบรรยาย : นพพล โกมารชุน

King Bhumibol of Thailand: The People’s King พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภ­­­ูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์สมัยประทับอยู่ ณ สมาพันธรัฐสวิส จนถึงวันที่พระองค์เถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๘๙ จวบจนปัจจุบัน พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์เป็นระ­­­ยะเวลายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไ­ท­ย ทรงนำพาประเทศไทยผ่านพ้นช่วงเวลาสงครามเย็­­­น การปฏิวัติ และภัยธรรมชาติร้ายแรง นอกจากนี้ พระองค์ยังมีพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกร อย่างเช่น ทรงมีพระราชดำริ ริเริ่มโครงการหลวงกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จึงทำให้ชาวไทยทุกคนต่างถวายความจงรักภักด­­­ี และเทิดทูนพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่­­­งของปวงชนชาวไทย

King Bhumibol of Thailand: The People's King

King Bhumibol of Thailand: The People’s King

 

 

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
พ่อหลวงของเรา, วันพ่อ
- 8-12-2014 2:37:26 โพสต์โดย : admin 1,625 อ่าน วันพ่อ
  • Categories

  • Recent Posts