ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ประจำปี 2561

ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ประจำปี 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “พลิกผืนดิน ทำกินในถิ่นไทย” และระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “ดินสร้างชีวิต” ในโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อเร็วๆ นี้

โดยรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายณวพงศ์ ภูวนารถภักดี โรงเรียนศรียาภัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.นภัสสร เกษมธรรมคุณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.อลิสา วงศ์รักษา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และรางวัลชมเชย 2 รางวัล น.ส.อัญญารัตน์ สีชมภู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ ด.ญ.พีรดา ไหลวารินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ส่วนระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่ นายเฉลิมเกียรติ ยะประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายวชิรวิทย์ ชัยโส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายชูศักดิ์ ตุนา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และรางวัลชมเชย 2 รางวัล นายวรวิทย์ เพชรมณี และนายสักชัย ทองอ่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท

 

ข่าวที่มา : ryt9

งานวันพ่อ, วันพ่อ, กิจกรรมวันพ่อ, วันพ่อแห่งชาติ, วันชาติ, วันดินโลก

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
กิจกรรมวันพ่อ
- 4-12-2018 3:29:36 โพสต์โดย : fonnie 310 อ่าน วันพ่อ
  • Categories

  • Recent Posts