รัฐบาลจัดงาน เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’

ในหลวง รัชกาลที่ 9

รัฐบาลจัดงาน เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’

 

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5-9 ธ.ค.นี้

รัฐบาล จัดงานวันเฉลิมฯ – เมื่อวันนี้ 28 พ.ย.ที่ทำเนียบ รัฐบาล นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม ของทุกปี

โดยในปี 2561 รัฐบาลได้จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับโอกาสสำคัญทั้ง 3วาระ ได้แก่ 1.การจัดบำเพ็ญกุศลหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล 2.กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ และ 3.กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ ถวายราชสักการะกตัญญุตาบูชา ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวันชาติ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561

โดยในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด ในช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 500 รูป รับบิณฑบาต

จัดริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ของเหล่าข้าราชการและตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ไปในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ที่ท้องสนามหลวง
และ ในช่วงค่ำจัดการแสดงดนตรี และ การแสดงประกอบ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” โดยสถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนภูมิภาค จัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม

นางพัชราภรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับเฉลิมพระเกียรติจากคณะรัฐมนตรีให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ต่างๆ 9 แขนง

ได้แก่ พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทย พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับธงชาติไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยภาพในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น.ที่ท้องสนามหลวง

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆได้แก่ พิธีสวดอุทิศถวายพระราชกุศลของศาสนิกชน ณ ศาสนสถานต่างๆในวันใดวันหนึ่งตามที่ผู้นำศาสนากำหนด ให้หน่วยราชการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นประดิษฐาน
ณ โต๊ะหมู่บูชา ประดับพานพุ่มดอกไม้สีเหลือง ณ สถานที่ทำการของหน่วยราชการ

เชิญชวนประดับตกแต่งไฟ ดอกไม้สีเหลือง และธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่ทำการของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน การเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจทางสถานีโทรทัศน์และเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาตามความเหมาะสมโดยสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองขณะทำกิจกรรม

ปลัดสำนักนายกฯ กล่าวว่า ในส่วนรัฐบาล กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”…“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 15 ธันวาคม เวลา07.00น. เพื่อทำความสะอาดริมคลองเปรมประชากร ระยะทาง 5-4 กิโลเมตร ในต่างจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดพร้อมชุมชนริมลำคลองลำน้ำเป้าหมายในการทำกิจกรรม

เพื่อสร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงภารกิจหน้าที่ของชุมชนริมลำน้ำลำคลอง และสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรับผิดชอบดูแลรักษา พัฒนาลำน้ำลำคลองเพื่อสุขภาวะอนามัย คุณภาพชีวิต และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐบาลจึงขอเชิญชวนส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และประชาชน ทั่วทั้งประเทศร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561โดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับในต่างประเทศ รัฐบาลมอบหมายให้เอกอัครราชทูต และกงสุลไทย พิจารณาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

 

ข่าวที่มา : khaosod

งานวันพ่อ, วันพ่อ, กิจกรรมวันพ่อ, วันพ่อแห่งชาติ, วันชาติ, วันดินโลก

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
วันพ่อ
- 3-12-2018 4:41:34 โพสต์โดย : fonnie 211 อ่าน วันพ่อ
  • Categories

  • Recent Posts