ไบเดน, ปูตินเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดที่รอคอยมานาน